Δανεισμός

Δανεισμός

  1. Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για δανεισμό είτε για επιτόπια χρήση. Ο δανεισμός δε συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Το ηλεκτρονικό-οπτικοακουστικό υλικό αποκλείεται του δανεισμού και επιτρέπεται η χρήση του μόνον εντός της Βιβλιοθήκης. Εξαίρεση αποτελούν οι βιντεοκασέτες της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή άλλο υλικό για το οποίο έχει προηγηθεί η απαραίτητη διευκρίνιση.
  2. Κάθε μέλος δικαιούται να δανειστεί έντυπο υλικό για 30 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες 10 ημέρες. Πέραν αυτών των ημερών ουδείς δικαιούται περαιτέρω ανανέωσης.
  3. Ο αριθμός των τεκμηρίων που μπορεί να δανειστεί το κάθε μέλος δε γίνεται να υπερβαίνει τα 3 (τρία).
  4. Αποκλείονται του δανεισμού τεκμήρια που έχουν εκδοθεί πριν από το 1900, αλλά η απαγόρευση είναι δυνατόν να επεκταθεί σε τεκμήρια με μεταγενέστερη χρονολογία έκδοσης, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα- σε περίπτωση απώλειας η καταστροφής- αντικατάστασής τους. Επίσης δε δανείζονται εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες κ.λπ.
  5. Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης των τεκμηρίων που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ζητούνται. Όταν αυτά επιστραφούν/αγοραστούν, το μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά.
  6. Το κάθε μέλος υποχρεούται να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που το παρέλαβε. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή αδικαιολόγητης φθοράς υλικού που δανείστηκε, το μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με όμοιο αντίτυπο ή σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί με παρόμοιο άλλου εκδοτικού οίκου.
  7. Για καθυστέρηση επιστροφής υλικού που δανείστηκε γίνεται απλή υπενθύμιση στο χρήστη. Η κατ’ επανάληψη καθυστέρηση επιστροφής του υλικού έχει ως κυρώσεις την αναστολή δικαιώματος δανεισμού ή την αφαίρεση από το δανειζόμενο της ιδιότητας του μέλους.

Εκδηλώσεις - Δράσεις

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30